Standardrubrik

Tack alla för förtroendet jag fått, att få leverera mätteknik som har gjort skillnad.

Nu kommer jag att börja som samordnande mätchef på Skanska Infra i Örebro.

ConSurvey tackar för åren som varit.

Med vänliga hälsningar

VD/Mätningsingenjör

Morgan Heinemann