2018-10-23

Referensprojekt

Behrn Center, Byggnät Prefab Bostäder Kontor Garage / Propellern, Bostäder
Bandybollen, Byggnät / Behrn Arena, Byggnät Östra läktaren Ishallen bandyhallen
Eyra 1, Byggnät Mark Bostäder / Kallersta räddningsstation, Linköping Byggnät Prefab
Fagersta Cablepark, Projektering Utsättning / Björken 2, Prefab/Kilsgatan, va fjärr väg
Rättscentrum, Prefab / Södra Greverosen, Va väg mängdning
Bussgata Nora, Bro Pålning Va el tele väg / Atlas Copco, Mark Maskinstyrning Terrängmodeller / Würth, Byggnät Prefab Stål / Vindkraftverk, Mosås Byggnät Betong Stål / Framtidens Universitetssjukhus, Linköping Byggnät Prefab / Handelshögskolan, Örebro Prefab / KTM, Världspremiär med Brunkeberg Glasfasader Örebro betong, stål, glas / Tågmästaren, Örebro betong, stål, glas / Bärgningsbilen Betong avancerad konstruktion/Park Arena, Örebro Betong Prefab / Sjukhuset, Askersund projekteringsmätning / Gumaeliusskolan, Örebro Betong Stål kök / Steneskolan Kumla / Verkmästaren, Kumla betong stål/Schur Pack, Kumla projmätning betong / Svarven Train Alliance Hallsberg / Citypassagen, Örebro pålning grundläggning betong stål Prefab / Vingen, Örebro Bostäder / Universitetssjukhuset, Örebro prefab / Kamomillen Bostäder Prefab / Österport Bostäder Betong, Prefab