2018-10-25

Om ConSurvey

Välkommen till ConSurvey
Mätteknik som gör skillnad….

ConSurvey startade 2008, men har lång erfarenhet inom väg bygg & anläggning.
Företaget håller hög noggrannhet och kompetens på sina projekt.
Rätt tid & plats och ett väl utfört uppdrag är ett nyckelord för oss.
ConSurvey utför mätuppdrag åt privat, kommunal & Statliga sektorn