Behörighet

Företaget uppfyller kraven på Geodetiska mätningsarbeten för hus, anläggnings och grundläggning av hus enligt AMA RA Hus & Anläggning. Mätningstekniks färdighet, tidigare Mätningskungörelsen (1974:339, Dnr 519–2007/1324).