Standardrubrik

Tack alla för förtroendet jag fått, att få leverera mätteknik som har gjort skillnad. Nu kommer jag att börja som samordnande mätchef på Skanska Infra i Örebro. ConSurvey tackar för åren som varit. Med vänliga hälsningar VD/Mätningsingenjör Morgan Heinemann

Behörighet

Företaget uppfyller kraven på Geodetiska mätningsarbeten för hus, anläggnings och grundläggning av hus enligt AMA RA Hus & Anläggning. Mätningstekniks färdighet, tidigare Mätningskungörelsen (1974:339, Dnr 519–2007/1324).